Vertretungsplan

 

Montag, 26.08.2019 (b)

Klasse Block Fach Raum Bemerkung
5.G 2 En B 105 Deutsch!
7.G 2 ITG2 A 319  
7.3 2 ITG1 A 314  
8.G-3 4 WPIn2 --- Ausfall - Aufgaben erteilt!
8.1 1 MaR A 302 Physik!
9.2 2 En B 307  
9.3 3 En A 105  
10.G 3 Ma A 104  
11 1 IN --- Aufgaben erteilt!
11 2 MA3 A 105  
11 3 ku1 --- Aufgaben erteilt!
12 3 ma2 --- Aufgaben erteilt!

 

Dienstag, 27.08.2019 (b)

Klasse Block Fach Raum Bemerkung
7.3 1 Ku1 --- Ausfall
7.3 1 Ku2 --- Ausfall
9.G 2 Ku B 105 Deutsch!
9.G-3 1 WPGG2 --- Ausfall - Aufgaben erteilt!
9.G-3 1 WPIn2 --- Ausfall - Aufgaben erteilt!
9.G-3 1 WPIn2 --- Aufgaben erteilt!
9.1 2 Ma A 206 Geschichte - statt 3. Block!
10.3 3 Ge A 306 Biologie!
11 1 ma2 A 103 Raumänderung
11 2 en1 --- eventuell Aufgaben!
11 2 ma3 A 204 Raumänderung
11 3 en2 --- eventuell Aufgaben!
12 1 ma3 A 108  
12 2 MA2 A 103  
12 4 de6 --- Aufgaben erteilt!

 Mittwoch, 28.08.2019 (b)

Klasse Block (Fach) Raum  Bemerkung
         
         
         
         
         

 

Donnerstag, 29.08.2019 (b)

Klasse Block (Fach) Raum Bemerkung
         
         
         
         
         

Freitag, 30.08.2019 (b)

Klasse Block (Fach) Raum Bemerkung
         
         
         
         
         

 

 

 

Erreichbarkeit

 

Immanuel-Kant-Gymnasium
Lückstr. 63
10317 Berlin Lichtenberg

      030 - 513 97 48
     030 - 510 98 927
     sekretariat@kant-gymnasium.de

S-Rummelsburg: S3
S-Nöldnerplatz: S5, S7, S75
Bus: 194, 240, 396

© 2019 Immanuel-Kant-Gymnasium Berlin Lichtenberg | ImpressumDatenschutzerklärung